Echografie in de bekkenfysiotherapie

Echografie

wordt in de bekkenfysiotherapie niet gebruikt als een diagnostisch middel maar als een hulpmiddel bij de behandeling, in educatieve zin. Wanneer de bekkenfysiotherapeut vermoedens over functies in het bekkenbodem en bekken/buikgebied wil bevestigen, kan er een echo gemaakt worden zodat het functioneren inzichtelijk gemaakt wordt.

3 doelen:

  • Door het maken van een echo, kan duidelijkheid gebracht worden over de kwaliteit van processen in en bewegingen van het bekken-, buik- en bekkenbodemgebied. Als bevestiging of ondersteuning van de bekkenfysiotherapeutische diagnosebepaling. Je kunt met de echografie bijvoorbeeld spierbewegingen zien; je kunt dan zien wat er gebeurt als je bijvoorbeeld de buik of bekkenbodemspieren aan- en ontspant. Met de echografie kan je ook de blaasvulling meten. Dit kan informatie geven of de blaas voldoende leeg is na het plassen.
  • Door het in beeld brengen van deze processen en bewegingen, krijg je ook feedback over je functioneren. Zodat je er zeker van bent dat wat je voelt en doet ook het goede is. Dus ter ondersteuning van de bewustwording in het bekken en bekkenbodem gebied.
  • De echo kan ook worden gebruikt als evaluatie van het behandelverloop en om het effect van de behandeling te meten.

Werkwijze:

Een behandelkop zorgt dat de geluidsgolven via de buik of via het perineum het lichaam in worden gestuurd en weer worden opgevangen. Een computer zet de geluidsgolven vervolgens om in beeld. Met echobeelden kan het ‘inwendig functioneren’ zichtbaar worden gemaakt. Het is daarmee een aanvulling op de reeds bestaande diagnostiek (palpatie, EMG, drukmeting), waardoor gerichter behandelen mogelijk is of bepaald kan worden of doorverwijzing/samenwerking met een medisch specialist noodzakelijk is.

Het onderzoek is niet belastend. U kunt tijdens het onderzoek gewoon meekijken.

Als u vragen heeft, hoor ik die graag.

Hygiëne en zorgvuldig handelen

De bekkenfysiotherapeut voldoet aan de norm voor hygiënisch en zorgvuldig handelen, die de NVFB heeft geaccordeerd, zijnde de Richtlijn voor het hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied (KNGF/NVFB) en Hygiënemaatregelen bij echografisch onderzoek en TEE (www.wip.nl).

 

Kader voor de bekkenfysiotherapeut:

Bij echografische beelden die vragen oproepen bij de bekkenfysiotherapeut, zal de bevinding direct worden teruggekoppeld naar de huisarts of behandelend medisch specialist. Bekkenechografie kan alleen worden gebruikt voor de beoordelingen van aandoeningen/stoornissen binnen het bekkenfysiotherapeutisch domein (Beroepsprofiel bekkenfysiotherapeut). Indien de bekkenfysiotherapeut tijdens het echografisch onderzoek/behandeling bevindingen waarneemt, die het vermoeden van bijzonderheden bij de cliënt oproepen, handelt de bekkenfysiotherapeut analoog aan het protocol Rode Vlaggen.

Opleiding en register

Niet elke bekkenfysiotherapeut kan en mag bekkenechografie toepassen. Hiervoor moeten speciale nascholingen worden gevolgd, die voldoen aan de eisen, die zijn beschreven in het NVFB Standpunt Echografie binnen de Bekkenfysiotherapie.