Praktijkinformatie

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Privacyregelement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Hygiëne
We verwachten van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
U vindt hierover informatie onder de kop “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”, die u kunt vinden op en die u kunt downloaden van onze website www.fysiotherapietimmermans.nl

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. U kunt de betalingsvoorwaarden vinden op onze website www.fysiotherapietimmermans.nl

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Actueel nieuws
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website www.fysiotherapietimmermans.nl

Openingstijden
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur en ’s avonds als nodig tot 21.00. Ook zaterdag is mogelijk op aanvraag.

Contact
De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. Buiten deze uren kunt u mij telefonisch bereiken via telefoonnummer 0222-441441 of u kunt inspreken op de voicemail. Ook kunt u E-mailen naar info@fysiotherapietimmermans.nl of het intakeformulier invullen op de website www.fysiotherapietimmermans.nl

Tarieven
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Om te weten of en hoe uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig om naar uw aanvullende pakket te kijken.
Onze tarieven, die gelden wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent, kunt u vinden op onze website www.fysiotherapietimmermans.nl

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam en telefoonnummer en, indien van toepassing, de verwijsbrief.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief / Directe toegankelijkheid
Vanaf 2006 mag u zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut. Er wordt in dat geval met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Meer informatie over Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie kunt u vinden op onze website www.fysiotherapietimmermans.nl

De eerste afspraak
De fysiotherapeut vraagt u:

  • Enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden.
  • Uw bevindingen en waarnemingen, gerelateerd aan uw gezondheidsprobleem,
  • Ook het invullen van vragenlijsten kan deel uitmaken van het onderzoek.

Hierna volgt een lichamelijk onderzoek. Tijdens het lichamelijk onderzoek kan u gevraagd worden zich (gedeeltelijk) uit te kleden.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Geldig identiteitsdocument
  • Eventueel een handdoek

Duur van de behandeling
De duur van een behandeling zal gemiddeld 25-30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit
Behalve dat ik in het kwaliteitsregister van de KNGF geregistreerd sta, voldoet de praktijk als “totaal” aan de ISO 9001 en HKZ norm. Dit keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De praktijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Omdat u recht heeft op de beste zorg, staat u als patiënt hierbij altijd centraal.