Praktijkinfo

Openingstijden

  • maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur
  • ’s avonds als nodig tot 21.00
  • zaterdag is mogelijk op aanvraag.

Tarieven
Er is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Om te weten of en hoe uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig om naar uw aanvullende pakket te kijken. De tarieven, die gelden wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent, kunt u vinden op deze website. De tarieven zijn voor een behandeling van 30 minuten, en niet zoals wellicht anderen tegenwoordig aangeven voor 25 minuten.

Contact
De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 0222-441441. Buiten deze uren kunt u mij bereiken door inspreken op de voicemail. Ook kunt u E-mailen naar info@fysiotherapietimmermans.com of het contactformulier invullen op deze website.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer en, indien van toepassing, de verwijsbrief. U krijgt een digitale uitnodiging om een intake formulier in te vullen, welke wordt ingevoegd in en gebruikt bij de start van uw dossier.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief / Directe toegankelijkheid
Vanaf 2006 mag u zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut. Er wordt in dat geval met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Meer informatie over Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie kunt u vinden op de website www.defysiotherapeut.nl

De eerste afspraak
De fysiotherapeut vraagt u:

  • Enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden.
  • Uw bevindingen en waarnemingen, gerelateerd aan uw gezondheidsprobleem,
  • Ook het invullen van vragenlijsten kan deel uitmaken van het onderzoek.

Hierna volgt een lichamelijk onderzoek. Tijdens het lichamelijk onderzoek kan u gevraagd worden zich (gedeeltelijk) uit te kleden.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Geldig identiteitsdocument
  • Eventueel een handdoek

Duur van de behandeling
De duur van een behandeling zal gemiddeld 25-30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief. In overleg kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Laatste behandeling
U wordt – mits u toestemming gaf – aan het einde van uw behandelreeks per e-mail gevraagd om mee te doen een tevredenheidsonderzoek. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Uw verzekeraar hecht hier zelfs een groot belang aan.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Er wordt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Hygiëne
We verwachten van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. U kunt de betalingsvoorwaarden vinden op deze website.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Actueel nieuws
Voor de meest actuele zaken en veranderingen kunt u kijken op deze website onder de button berichten.

Kwaliteit
Behalve dat ik in het kwaliteitsregister van de KNGF geregistreerd sta, is de praktijk als “totaal” geordend volgens de HKZ norm. Dit biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De praktijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Omdat u recht heeft op de beste zorg, staat u als patiënt hierbij altijd centraal.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie onder de kop “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”, die u kunt vinden op en die u kunt downloaden van deze website.